Now showing items 1-4 of 4

 • Daňová optimalizace vybrané fyzické osoby 

  Kroupová, Lucie
  Bakalářská práce je zaměřena na daňovou optimalizaci příjmů vybrané fyzické osoby. V teoretické části jsou vymezeny základní pojmy a teoretická východiska potřebné pro část praktickou. Další části práce jsou zaměřeny na ...
 • Návrh na zlepšení systému vymáhání pohledávek u podnikatele 

  Smržová, Petra
  Bakalářská práce je zaměřena na vymáhání pohledávek v XYZ, s. r. o. Nejprve jsou vymezeny základní pojmy z právního, účetního, ekonomického a daňového hlediska. V analýze současného stavu jsou informace o podnikatelském ...
 • Rozvoj komunikačního mixu firmy 

  Křivánková, Petra
  Tato bakalářská práce se zabývá rozvojem komunikačního mixu společnosti působící na B2B trhu. Teoretická část vysvětluje důležité pojmy, které souvisejí s touto problematikou. Především se jedná o komunikační mix na B2B ...
 • Řízení rizik společnosti Energopoint, spol. s r.o. 

  Křivánková, Petra
  Diplomová práce se zabývá řízením rizik ve společnosti Energopoint, spol. s.r.o Teoretická část vysvětluje důležité pojmy, které souvisejí s danou problematikou. Především se jedná o identifikaci, analýzu a následné metody ...