Now showing items 1-2 of 2

  • Léčiva a možnost jejich eliminace z odpadních vod 

    Křivánková, Zuzana
    Předložená bakalářská práce se věnuje problematice vlivu rostoucí spotřeby léčiv na složky životního prostředí. V České republice jsou v současnosti stále více předepisována a pacienty užívána léčiva na bázi benzodiazepinových ...
  • Vývoj metod pro rychlou analýzu půdy 

    Křivánková, Zuzana
    Předložená diplomová práce si klade za cíl rozšířit využití termogravimetrie pro analýzu obsahu organického C a celkového N v půdách. Přednosti termogravimetrie oproti konvenčním analytickým metodám tkví především v její ...