Now showing items 1-2 of 2

  • Demonstrační úlohy s KNX/EIB 

    Křivka, Martin
    Tato diplomová práce vznikla jako podpora do výuky předmětu automatizace budov na Ústavu automatizace a informatiky fakulty Strojního inženýrství Výsokého učení technického. Cílem práce bylo podrobně se seznámit s prvky ...
  • Řízení modelů procesů EDU-mod programovatelným automatem řady FX3U 

    Křivka, Martin
    Tato bakalářská práce vznikla jako podpora výuky předmětu Programovatelné automaty na Ústavu automatizace a informatiky fakulty Strojního inženýrství Vysokého učení technického. Cílem této práce bylo seznámit se s modely ...