Now showing items 1-2 of 2

  • Deskripce CNC vrtacích a vyvrtávacích strojů 

    Křivohlávek, Pavel
    Cílem této bakalářské práce je provést rešerši vrtacích a vyvrtávacích strojů a také provést popis a roztřídění vrtacích a vyvrtávacích strojů současné produkce. Začátek práce je věnován obecnému popisu vrtání a vyvrtávání, ...
  • Konstrukce zakružovačky ocelových profilů 

    Křivohlávek, Pavel
    Cílem této diplomové práce je navrhnout zakružovací stroj ocelových profilů. V úvodu je charakterizován zakružovací stroj a provedena rešerše továrně vyráběných stojů včetně jejich výrobců. Následuje návrh vlastních variant ...