Now showing items 1-2 of 2

  • Bezpečnostní protikolizní systém pro mobilní roboty 

    Křivský, Josef
    Bakalářská práce se věnuje návrhu bezkontaktního protikolizního systému pro mobilní roboty. Návrh je zaměřen na účinnou detekci překážek, s co nejvyšší bezpečností provozu, co nejvýhodnějším rozmístěním senzorů, ale také ...
  • Využití chemirezistorů pro zlepšené snímání látek při analýze dechu 

    Křivský, Josef
    Diplomová práce se zabývá otázkou analýzy dechu s využitím chemirezistorů jako detekčních prvků pro analýzu vydechovaného vzduchu. Důraz je kladen na aplikaci fluktuačně zlepšeného snímání u chemirezistorů pro analýzu ...