Now showing items 1-20 of 20

 • Analýza a převod kódů do vyššího programovacího jazyka 

  Křoustek, Jakub
  Práce popisuje metody a postupy používané k analýze a transformaci kódů. Obsahuje základní informace o vědním oboru reverzní inženýrství a jeho užití ve výpočetní technice i mimo ni. Hlavním cílem je vytvoření obecného ...
 • Analýza a transformace kódů 

  Křoustek, Jakub
  Práce popisuje metody a postupy používané k analýze a transformaci kódů. Obsahuje základní informace o vědním oboru reverzní inženýrství a jeho užití ve výpočetní technice i mimo ni. Hlavním cílem je vytvoření prostředku ...
 • Automatické vyhledávání instrukčních rozšíření aplikačních procesorů 

  Češka, Martin
  Tato práce se zabývá procesem automatického vyhledávání instrukčních rozšíření u aplikačně-specifických procesorů. K tomuto procesu je použito mírně upraveného algoritmu ISEGEN. Nejdříve jsou popsány veškeré důležité pojmy ...
 • Detection of API and ABI Compatibility in Java 

  Rohovský, Tomáš
  Tato diplomová práce se zabývá API a ABI kompatibilitou Java knihoven. Jsou popsány typy kompatibility a analyzovány změny API, které vedou k zdrojové či binárni nekompatibilitě. Dále je provedena analýza existujících ...
 • Emulátor jednoduchého procesoru 

  Kuzník, Petr
  Emulátor bude navržen jako obecný, schopný emulovat různorodé architektury. Jednotlivé architektury budou v samostatných modulech implementovaných jako dynamicky linkované dll knihovny. Hlavním cílem je dosáhnout právě ...
 • Generická detekce bootkitů 

  Gach, Tomáš
  Tato práce se zabývá problematikou generické detekce bootkitů. Bootkity jsou relativně novým typem škodlivého softwaru spadajícího do kategorie rootkitů. Definice škodlivého softwaru je uvedena společně s několika příklady. ...
 • Generická obfuskace na úrovni bajtkódu 

  Kollát, Samuel
  V této práci je popsána definice obfuskace a metody její realizace. Následuje popis projektu LLVM a možnosti jeho využití při vytváření obfuskace na úrovni bajtkódu se zaměřením na generickost vzhledem k cílové architektuře. ...
 • Interaktivní zpětný assembler 

  Mrva, Milan
  V práci jsou popsané postupy a nástroje zpětného inženýrství v rámci softwaru. Uvedené jsou techniky ochrany před rozkladem či zkoumáním obsahu spustitelného souboru. Představené jsou příklady programů zabývajících se ...
 • Klasifikace rootkitů a jimi používaných technik 

  Plocek, Radovan
  Práce popisuje současné nejrozšířenější metody používané rootkity. Obsahuje základní principy, se kterými se vývoj rootkitů pojí, jako jsou používané registry, ochrana paměti a nativní API operačního systému Windows. Hlavním ...
 • Ladicí nástroj pro víceprocesorový systém na čipu 

  Špaček, Michal
  Projekt Lissom se zabývá metodologií hardware/software co-design. V rámci tohoto projektu bylo vyvinuto prostředí pro návrh víceprocesorových systémů na čipu. Prostředí umožnuje i návrh aplikací pro víceprocesorové systémy. ...
 • Licenční server 

  Frühbauer, Jan
  Cílem bakalářské práce bylo vytvořit licenční ochranu produktů projektu Lissom. Teoretická část je určena pro seznámení uživatele s problematikou licencování a ochrany softwaru. Jsou zde popsány právní ochrany vztahující ...
 • Nástroj pro grafické prototypování systémů na čipu 

  Netočný, Ondřej
  Tato práce se věnuje návrhu a implementaci nástroje pro vývoj víceprocesorových systémů na čipu, seznámí čtenáře s touto problematikou a představí možnosti, jak lze problém řešit ve vývojovém prostředí Codasip Studio. Práce ...
 • Optimalizace heuristické analýzy spustitelných souborů 

  Wiglasz, Michal
  Tato bakalářská práce byla vypracována v průběhu studijního pobytu na Universita della Svizzera italiana ve Švýcarsku. Tato práce popisuje implementaci klasifikačního nástroje pro detekci neznámého škodlivého softwaru, ...
 • Podpora ladicích informací v sestavujícím programu 

  Nikl, Vojtěch
  Tato práce popisuje převod objektového formátu CCOFF do formátu ELF a zpět. Nejdříve je popsán obecný formát objektového souboru a využité ladicí informace DWARF, poté konkrétněji formát CCOFF a ELF. Veškerá funkcionalita ...
 • Pokročilé techniky tranformací jazyka C do jazyků popisujících hardware 

  Michalik, Martin
  Tato práce se zabývá návrhem a realizací transformací aplikovaných při převodu jazyka C, použitého k popisu chování v rámci specifikace architektury v jazyce CodAL, do jazyků pro popis hardware. Cílem realizovaných ...
 • Polymorfní shell-kód 

  Plocek, Radovan
  Práce popisuje důležité informace týkající se tvorby a použití polymorfních shell-kódů. Obsahujeinformace o rozdělení virtuálního adresového prostoru na systémech Windows a Linux, registrech procesoru a klasických shell-kódech, ...
 • Použití OpenCl v AVG na platformě Windows 

  Bajcar, Martin
  Tato práce se zabývá praktickým využitím technologie OpenCL ve společnosti AVG. AVG vidí OpenCL jako jednu z možností, jak ulehčit zátěž procesoru a případně urychlit výpočet některých algoritmů. Velká část práce se zabývá ...
 • Rekonfigurovatelná analýza strojového kódu 

  Křoustek, Jakub
  Analýza softwaru je metodologie, jejímž účelem je analyzovat chování daného programu. Jednotlivé metody této analýzy je možné využít i v dalších oborech, jako je zpětné inženýrství, migrace kódu apod. V této práci se ...
 • Rekonfigurovatelný ladicí nástroj na úrovni zdrojového kódu 

  Korvas, Pavol
  Tato diplomová práce se zabývá seznámením se s problematikou ladění a principu ladicích nástrojů. Dále práce podrobně zkoumá formát ladicích informací a popisuje návrh ladicího nástroje vytvořeného pro potřeby projektu ...
 • Simulace architektury mikroprocesoru 8051 

  Šimon, Petr
  V dnešní době je více jak 90% procesorů používáno ve vestavěných systémech. Návrh procesorů pro vestavěná zařízení se stává čím dál složitější, a proto je nutné tuto práci co nejvíce automatizovat. Tato bakalářská práce ...