Now showing items 1-7 of 7

 • Detekce krajiny v obrazech 

  Dufka, Zbyněk
  Cílem této práce je shrnutí teorie, ze které vychází metody pro detekci objektů v rozsáhlé databázi obrazů a dále zpracování vlastního algoritmu pro detekci krajiny. Teoretická část popisuje zpracované metody Viola-Jones ...
 • Fonetická transkripce českého jazyka 

  Pavel, Lukáš
  Cílem práce je vytvoření programu pro automatický přepis českého jazyka do fonetické podoby. První kapitola této práce se zabývá popisem základních fonetických jednotek, abeced a symbolů, které fonetické abecedy používají. ...
 • Implementace digitálního metronomu s převzorkováním signálu v technologii VST 

  Křupka, Aleš
  Tato bakalářská práce je vypracováním požadavku na implementaci digitálního metronomu v technologii VST. V úvodu jsou rozebrány základní vlastnosti digitálního metronomu a na jejich základě je navržen algoritmus, jenž bude ...
 • Klasifikační algoritmy pro systémy identifikace osob podle obličeje 

  Hegr, Vojtěch
  Práce se zabývá rešerší klasifikačních algoritmů pro identifikaci osob podle obličeje. Cílem práce je implementace algoritmů do existujícího systému pro rozpoznávání obličejů a vyhodnocení vlivu jednotlivých klasifikátorů. ...
 • Metody ditheringu obrazu 

  Pelc, Lukáš
  Diplomová práce pojednává o metodách ditheringu obrazu. Základem je vysvětlení teorie digitálního obrazu, barevných modelů, palety a hloubky barev. Následuje rozebrání základních metod omezování barevného prostoru jakou ...
 • Pozice stanic v síti Internet 

  Janoušek, Jiří
  Tato práce se zabývá problematikou určení geografické polohy stanic v síti internet pomocí veřejně dostupných geolokačních databází. V teoretické části jsou rozebrány metody a použití geolokace. Dále jsou popsány používané ...
 • Segmentace obrazu založená na reliéfu 

  Gros, Jan
  Cílem této práce je seznámit se s technikou segmentace obrazu pomocí zaplavování reliéfu krajiny (watershed metoda). Jsou zde přiblíženy některé metody segmentace obrazu a vysvětleny základní operace nad obrazy, z kterých ...