Now showing items 1-11 of 11

 • Automatické rozpoznání gest lidské ruky 

  Olejár, Adam
  Táto bakalárska práca je zameraná na realizáciú aplikácie detekujúcu ruku vo videu z webkamery. V prvej časti sú popísané možnosti vhodného predspracovania obrazu a popísané detektory objektov založené na rôznych metódach. ...
 • Automatizace exoskopické analýzy pomocí zpracování obrazů sedimentárních zrn pořízených elektronovým mikroskopem 

  Křupka, Aleš
  Práce se zabývá výzkumem metod analýzy obrazu za účelem využití při exoskopické analýze sedimentárních zrn, konkrétně při rozlišování mezi jednotlivými geomorfologickými genezemi, kterými byla tato zrna formována. Obrazy ...
 • Detekce krajiny v obrazech 

  Dufka, Zbyněk
  Cílem této práce je shrnutí teorie, ze které vychází metody pro detekci objektů v rozsáhlé databázi obrazů a dále zpracování vlastního algoritmu pro detekci krajiny. Teoretická část popisuje zpracované metody Viola-Jones ...
 • Fonetická transkripce českého jazyka 

  Pavel, Lukáš
  Cílem práce je vytvoření programu pro automatický přepis českého jazyka do fonetické podoby. První kapitola této práce se zabývá popisem základních fonetických jednotek, abeced a symbolů, které fonetické abecedy používají. ...
 • Implementace digitálního metronomu s převzorkováním signálu v technologii VST 

  Křupka, Aleš
  Tato bakalářská práce je vypracováním požadavku na implementaci digitálního metronomu v technologii VST. V úvodu jsou rozebrány základní vlastnosti digitálního metronomu a na jejich základě je navržen algoritmus, jenž bude ...
 • Klasifikační algoritmy pro systémy identifikace osob podle obličeje 

  Hegr, Vojtěch
  Práce se zabývá rešerší klasifikačních algoritmů pro identifikaci osob podle obličeje. Cílem práce je implementace algoritmů do existujícího systému pro rozpoznávání obličejů a vyhodnocení vlivu jednotlivých klasifikátorů. ...
 • Metody ditheringu obrazu 

  Pelc, Lukáš
  Diplomová práce pojednává o metodách ditheringu obrazu. Základem je vysvětlení teorie digitálního obrazu, barevných modelů, palety a hloubky barev. Následuje rozebrání základních metod omezování barevného prostoru jakou ...
 • Moderní algoritmy posunu výšky základního tónu a jejich využití ve virtuálních hudebních nástrojích 

  Křupka, Aleš
  Cílem diplomové práce je seznámení s metodami posunu základního tónu akustických signálů. Teoretická část práce obsahuje popis tří různých technik pro posun základního tónu, je to metoda s využitím modulace zpožďovací ...
 • Pozice stanic v síti Internet 

  Janoušek, Jiří
  Tato práce se zabývá problematikou určení geografické polohy stanic v síti internet pomocí veřejně dostupných geolokačních databází. V teoretické části jsou rozebrány metody a použití geolokace. Dále jsou popsány používané ...
 • Rozpoznávání izolovaných slov 

  Vodička, Radek
  Cílem této práce je seznámení se s metodami rozpoznávání izolovaných slov. V teoretické části je osvětlení základních principů těchto metod a v praktické části je vytvořen program, který z těchto metod vychází. Pro ...
 • Segmentace obrazu založená na reliéfu 

  Gros, Jan
  Cílem této práce je seznámit se s technikou segmentace obrazu pomocí zaplavování reliéfu krajiny (watershed metoda). Jsou zde přiblíženy některé metody segmentace obrazu a vysvětleny základní operace nad obrazy, z kterých ...