Now showing items 1-6 of 6

 • Metody zpracování velkých dat z experimentů a simulací dynamických soustav 

  Ďuriš, Anton
  Táto práca sa zaoberá spracovaním Veľkých dát z moderných technických zariadení. Spracovanie Veľkých dát je časovo náročný a zložitý proces, vyžadujúci výkonný hardvér, avšak existujú metódy, vďaka ktorým je spracovanie ...
 • Model kmitání železniční trati 

  Kosorín, Michal
  Táto bakalárska práca sa zaoberá dynamickými modelmi kmitania železničnej trate. V práci je uvedený prehľad historického vývoja týchto modelov. Sú vytvorené konkrétne modely, v ktorých sú dopočítané výchylky. Za účelom ...
 • Model kompozitního nosníku s piezoelektrickou vrstvou 

  Hons, Richard
  Tato práce se zabývá řešením generování elektrické energie z vibrací pomocí piezoelektrického kompozitního nosníku. Je provedena rešeršní studie piezoelektrických materiálů. Dále pak určen a popsán analytický model ...
 • Modelování dynamických vlastností a chování technických soustav 

  Kšica, Filip
  Tato diplomová práce se zabývá analýzou potenciálu dostupných výpočetních nástrojů pro převedení komplexních modelů technických soustav v modely jednodušší a jejich integrací s experimentálními modely. Nalezení metod pro ...
 • Modelování mechatronické soustavy s poddajnými členy 

  Kšica, Filip
  Tato práce se zabývá simulačním modelováním mechatronické soustavy s poddajnými tělesy v prostředí ADAMS a Matlab/Simulink. První část práce je věnována souhrnu dostupných metod modelování mechatronické soustavy s poddajnými ...
 • Využití kitu myRio pro měření a zpracování dynamických signálů 

  Heteš, Marek
  Táto práca sa zaoberá preskúmaním možností kitu myRIO a prostredia LabVIEW na záznam a spracovanie signálov z merania dynamických sústav a návrhom aplikácie v prostredí LabVIEW ktorá nám toto umožňuje. Koniec práce sa ...