Now showing items 1-7 of 7

 • Advanced Decomposition Methods in Stochastic Convex Optimization 

  Kůdela, Jakub
  Při práci s úlohami stochastického programování se často setkáváme s optimalizačními problémy, které jsou příliš rozsáhlé na to, aby byly zpracovány pomocí rutinních metod matematického programování. Nicméně, v některých ...
 • Modely pro rekonstrukci toku v síti 

  Smejkalová, Veronika
  Bakalářská práce se zabývá sestavením matematického modelu toku v síti pro oblast odpadového hospodářství. Teoretická část je věnována pojmům z teorie grafů, toků v síti a optimalizace. Následuje představení modelu a jeho ...
 • Optimalizace času průjezdu vozidla zadanou trajektorií 

  Suja, Jerguš
  Táto práca rieši modelovanie pohybu automobilu a jeho optimálnu rýchlosť v každom bode trajektórie, po ktorej sa pohybuje s cieľom minimalizovať celkový čas prejazdu. Využíva k tomu reálne dáta namerané na Masarykovom ...
 • Optimalizační úlohy v programu AIMMS 

  Kůdela, Jakub
  Tato bakalářská práce se zabývá využitím programu AIMMS při řešení a sestavování optimalizačních modelů. Po teoretickém zavedení různých typů optimalizačních úloh následuje ukázka sestavení modelu u konkrétního problému a ...
 • Pool & Discard Algorithm for Chance Constrained Optimization Problems 

  Kůdela, Jakub; Popela, Pavel (IEEE, 2020-04-27)
  In this paper, we describe an effective algorithm for handling chance constrained optimization problems, called the Pool & Discard algorithm. The algorithm utilizes the scenario approximation framework for chance constrained ...
 • Social Distancing as p-Dispersion Problem 

  Kůdela, Jakub (IEEE, 2020-08-14)
  The spread of COVID-19 and similar viruses poses new challenges for our society. There is a strong incentive towards safety measures that help to mitigate the outbreaks. Many countries have imposed social distancing measures ...
 • Stochastická optimalizace v programu AIMMS 

  Kůdela, Jakub
  Tato diplomová práce uvádí základní poznatky matematického a především stochastického programování. Navíc se zabývá použitím softwaru AIMMS při vytváření a řešení optimalizačních problémů. Naším hlavním cílem je naprogramovat ...