Now showing items 1-3 of 3

 • Aplikace principů znalostního managementů ve vybrané firmě 

  Šmarda, Miroslav
  Tato diplomová práce se zaměřuje na problematiku znalostního managementu, jeho principů a aplikaci. Práce je rozdělena do tří hlavních částí. V první části jsou uvedena teoretická východiska, která dále využívám v analytické ...
 • Návrh internetových stránek 

  Kůgel, Roman
  Obsahem mé bakalářské práce je vytvořit reprezentativní internetové stránky pro rodinné vinařství. Internetové stránky mají za cíl zviditelnit firmu na internetu a posloužit jako informační zdroj pro potenciálního zákazníka. ...
 • Posouzení informačního systému firmy a návrh změn 

  Kůgel, Roman
  Tato diplomová práce se zabývá problematikou informačních systémů a metodami jejich výběru. Teoretická část práce je zaměřena na problematiku informačních systémů, zejména na popis typů těchto systémů, na metody jejich ...