Now showing items 1-11 of 11

 • Additional effects of uid on the piston 

  Himr, Daniel; Habán, Vladimír; Kůrečka, Jan; Pochylý, František (EDP Sciences, 2018-06-04)
  Additional eect of uid on the solid body is often ignored phenomenon. Although it is possible to do an analytic derivation of equations describing additional eects for many various conditions, it can be dicult to solve ...
 • Adjoint solver 

  Heinz, Pavel
  Tato bakalářská práce se zabývá analýzou vybraných nastavení nástroje Adjoint solver v komerčním softwaru ANSYS Fluent 18.2. První část závěrečné práce pojednává o základech hydrodynamiky, zejména rovnicím, které popisují ...
 • Bulk viscosity of water in acoustic modal analysis and experiment 

  Kůrečka, Jan; Habán, Vladimír; Himr, Daniel (EDP Sciences, 2018-06-04)
  Bulk viscosity is an important factor in the damping properties of fluid systems and exhibits frequency dependent behaviour. A comparison between modal analysis in ANSYS Acoustics, custom code and experimental data is ...
 • Dynamické vlastnosti laděné odbočky 

  Čepl, Ondřej
  Hlavním cílem této práce je experimentální stanovení přenosu laděné odbočky. V první části jsou popsány základní poznatky z oblasti digitálního zpracování signálu a tlumení hluku v potrubí. Zvláštní důraz je kladen na ...
 • Influence of partial immersion on steel plate dynamic properties 

  Kůrečka, Jan; Habán, Vladimír (EDP Sciences, 2019-06-28)
  Eigenfrequency of object drops when it is submerged in the water compared to an air exposition. In this article the effect of partial submersion on dynamic properties of steel plate is investigated. Changes differ by a ...
 • Magnetické kapaliny používané ve fluidním inženýrství 

  Kůrečka, Jan
  Magnetické kapaliny jsou kombinací kapalin a magnetických materiálů a jsou dnes používány v mnoha různých aplikacích. Tato práce popisuje vlastnosti magnetoreologických (MR) kapalin a ferrokapalin, jejich rozdíly a možnosti ...
 • Měřící trať pro mechanické srdeční chlopně 

  Ermis, Martin
  Práce se zabývá měřící tratí pro mechanické srdeční chlopně. Obsahuje stručnou rešerši o kardiovaskulárním systému a o umělých chlopních. Součástí je zpráva o proběhlém měření na trati. Následuje analýza jiných měřících ...
 • Prvky snižující tlak v potrubních systémech 

  Kohút, Jiří
  Cílem bakalářské práce je poskytnout ucelený přehled řídících prvků v potrubních systémech. Kapalina při různých rychlostech proudění vykazuje odlišné chování a kvůli kontaktu kapaliny s potrubím dochází k tlakovým ztrátám. ...
 • Umělé srdeční chlopně 

  Ruzsík, Erik
  Témou bakalárskej práce sú umelé srdcové chlopne. Práca obsahuje stručný prehľad o špecifických vlastnostiach kardiovaskulárneho systému. Ďalej sa zaoberá aj o reologických vlastnostiach krvi, uvádza i rešerš o používaných ...
 • Vliv otevření difuzoru na dynamické vlastnosti spirální vírové struktury 

  Hazucha, Jan
  Diplomová práce se zabývá CFD simulací spirální vírové struktury v difuzorové části vírového generátoru. Cílem práce je posouzení vlivu změny úhlu otevření difuzoru na frekvenci a amplitudu tlakových pulzací, které jsou ...
 • Zlepšení hydraulických vlastností vírových turbin 

  Kůrečka, Jan
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem geometrie lopatek oběžného kola vírové turbíny pro různě hustou lopatkovou mříž na dané parametry Q11 = 1,9 [m3s-1], n11 = 170 [min-1], H = 2,5 m , a  = 0,8., s cílem zjistit, jak se ...