Now showing items 1-6 of 6

 • Additional effects of uid on the piston 

  Himr, Daniel; Habán, Vladimír; Kůrečka, Jan; Pochylý, František (EDP Sciences, 2018-06-04)
  Additional eect of uid on the solid body is often ignored phenomenon. Although it is possible to do an analytic derivation of equations describing additional eects for many various conditions, it can be dicult to solve ...
 • Bulk viscosity of water in acoustic modal analysis and experiment 

  Kůrečka, Jan; Habán, Vladimír; Himr, Daniel (EDP Sciences, 2018-06-04)
  Bulk viscosity is an important factor in the damping properties of fluid systems and exhibits frequency dependent behaviour. A comparison between modal analysis in ANSYS Acoustics, custom code and experimental data is ...
 • Magnetické kapaliny používané ve fluidním inženýrství 

  Kůrečka, Jan
  Magnetické kapaliny jsou kombinací kapalin a magnetických materiálů a jsou dnes používány v mnoha různých aplikacích. Tato práce popisuje vlastnosti magnetoreologických (MR) kapalin a ferrokapalin, jejich rozdíly a možnosti ...
 • Prvky snižující tlak v potrubních systémech 

  Kohút, Jiří
  Cílem bakalářské práce je poskytnout ucelený přehled řídících prvků v potrubních systémech. Kapalina při různých rychlostech proudění vykazuje odlišné chování a kvůli kontaktu kapaliny s potrubím dochází k tlakovým ztrátám. ...
 • Umělé srdeční chlopně 

  Ruzsík, Erik
  Témou bakalárskej práce sú umelé srdcové chlopne. Práca obsahuje stručný prehľad o špecifických vlastnostiach kardiovaskulárneho systému. Ďalej sa zaoberá aj o reologických vlastnostiach krvi, uvádza i rešerš o používaných ...
 • Zlepšení hydraulických vlastností vírových turbin 

  Kůrečka, Jan
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem geometrie lopatek oběžného kola vírové turbíny pro různě hustou lopatkovou mříž na dané parametry Q11 = 1,9 [m3s-1], n11 = 170 [min-1], H = 2,5 m , a  = 0,8., s cílem zjistit, jak se ...