Now showing items 1-20 of 20

 • Analýza chování uživatelů v prostředí bezdrátových sítích 

  Jacko, Michal
  Tato práce se zabývá problémem analýzy chování uživatelů v prostředí bezdrátových sítí. Práce popisuje návrh a implementaci metody, která na základě chování umí klasifikovat jednotlivé uživatele.
 • Analýza útoků na bezdrátové sítě 

  Kačic, Matej
  Táto práca popisuje bezpečnostné mechanizmy bezdrôtových sietí založených na štandarde 802.11 a na bezpečnostnom rozšírení 802.11i známym ako WPA2, kde analyzuje zraniteľnosti a útoky na tieto siete. Práca diskutuje hlavné ...
 • Analýza vybraných síťových zranitelností 

  Kolajová, Jana
  Tato práce si dává za cíl důkladné seznámení s databázemi, které obsahují popisy zranitelných kódů a zranitelných aplikací; následnou implementaci nástroje na jejich automatické vyhledávání a ukládání do lokální databáze. ...
 • Aplikace pro odhalování plagiátů u rozsáhlých projektů 

  Kačic, Matej
  Cieľom práce je vytvoriť aplikáciu, ktorá rozpozná plagiáty v programovom kóde v projektoch bez kostry. Zaoberá sa konštrukciami v jazyku C a C++ a ich následným použitím pri detekcii plagiátov. Projekty prejdú fázami ...
 • Bezpečnostní metriky platformy SAP 

  Třeštíková, Lenka
  Cílem práce je zanalyzovat možná rizika působící na platformu SAP NetWeaver, využívané pro běh podnikových systémů společnosti SAP, a identifikovat nejrůznější zranitelnosti plynoucí ze špatné konfigurace systému, nedůkladného ...
 • Detekce útoků na WiFi sítě pomocí získávaní znalostí 

  Dvorský, Radovan
  S rozšířením bezdrátových sítí se bezpečnost v těchto sítích stává vážným problémem. Tato práce proto představuje detekční systém pro bezdrátové sítě, který využívá dvě neuronové sítě k rozeznávání vzorů útoků v rámci ...
 • Integrace SELinux audit záznamů do ABRT nástroje 

  Vrabec, Lukáš
  Cílem práce je seznámit čtenáře s problematikou bezpečnosti operačních systémů Linux a bezpečnostním mechanismem řízení přístupu. Dále se práce zabývá zpracováním bezpečnostních zpráv, které jsou produkovány bezpečnostními ...
 • Klasifikace dokumentů pomocí analýzy obsahu 

  Borčík, Filip
  Táto práca sa zaoberá klasifikáciou dokumentov podľa rodiny štandardov ISO/IEC 27000. Poukazuje na potrebu, ale aj problémy klasifikovania v korporátnom prostredí. Práca taktiež implementuje systém pre klasifikáciu dokumentov ...
 • Klasifikace dokumentů pomocí umělé inteligence 

  Molnár, Ondřej
  Tato práce se zabývá klasifikací dokumentů za použití umělé inteligence. Popisuje principy klasifikace a strojového učení. Seznamuje s metodami UI a dále detailně představuje metodu klasifikace naivního Bayese. Poté líčí ...
 • Lokalizace počítačových zařízení ve Wifi sítích 

  Szabó, Peter
  Tato práce se zabývá problematikou lokalizace počítačových zařízení v bezdrátových sítích. Čerpá z existujících řešení, které dále rozšiřuje, předkládá návrh a popisuje následnou implementaci prototypu lokalizačního systému ...
 • Nástroj na testovaní bezpečnosti bezdrátových sítí 

  Gancarčík, Lukáš
  Tato práce se zabývá problematikou zabezpečení bezdrátových sítí, současnými možnostmi ochrany těchto sítí a implementaci nástroje na jejich testování. Pojednává také o využití technologie nVidia CUDA k akceleraci paralelních ...
 • Nástroj pro generování rámců podle standardu 802.11 

  Švanda, Pavel
  Tato práce se zabývá návrhem a realizací generátoru rámců používaných pro přenos informací v bezdrátových sítích. Na začátku práce je popsán úvod do problematiky přenosu dat v bezdrátorých sítích standardu 802.11 a provedena ...
 • Nástroj pro ochranu výkresů AutoCAD 

  Smejkal, Adam
  Cílem práce je vytvořit nástroj, který umožní chránit citlivá data výkresů tvořených v programu AutoCAD 2016 pomocí principů využívaných systémy pro správu přístupových práv k informacím, známých pod zkratkou IRM. Zabývá ...
 • Nástroj pro testovaní bezpečnosti wifi sítí 

  Hala, Martin
  Hlavním cílem tohoto nástroje je testování úrovně zabezpečení Wi-Fi sítí, jak pro domácí, tak pro firemní účely. Vychází se z nejaktuálnějších bezpečnostních znalostí o bezdrátových sítích. Hlavní cíle jsou následující: ...
 • Obfuskační techniky ransomware 

  Jacko, Jerguš
  Táto práca sa snaží navrhnúť, implementovať a poukázať na nové techniky obfuskácie činnosti ransomvéru s využitím princípov entropie dat, ktoré nespadajú do detekčných možností známych anti-ransomvérových a anti vírových ...
 • Platforma pro zpracování hrozeb 

  Jacko, Jerguš
  Cieľom práce je vytvoriť webovú platformu, ktorá poskytne zjednodušený popis, spracovanie a výmenu bezpečnostných incidentov za pomoci dostupných štandardov STIX, TAXII, CybOX, IDEA. Platforma poskytuje restové API pre ...
 • Počítačový systém pro organizaci sportovních soutěží 

  Sláma, Jiří
  Tato bakalářská práce popisuje počítačový systém pro organizaci sportovních soutěží. Hlavním úkolem bylo vytvořit aplikaci, která kompletně pokryje potřeby výpočtové techniky na sportovních soutěžích. Mezi tyto úkoly patří ...
 • Překladač jazyka C# do jazyka Nvidia CUDA 

  Zajíc, Jiří
  Tato diplomová práce je zaměřena na akceleraci výpočtů na grafické kartě NVidia pomocí technologie CUDA s implementací na platformě .NET. Problém je řešen jako překladač jazyka C# do jazyka NVidia CUDA s využitím výrazových ...
 • Systém pro rozpoznávání APT útoků 

  Hujňák, Ondřej
  Práce se zabývá APT útoky, což jsou cílené a profesionálně vedené útoky vyznačující se dlouhou dobou trvání s využitím pokročilých technik. Práce shrnuje dosavadní znalosti o APT útocích a je v ní navrženo sedm symptomů ...
 • Systém řízení dopravy 

  Kačic, Matej
  Cílem práce je vytvořit aplikaci, která odsimuluje dopravní situaci na simulačním modelu založeném na realitě, a zvládne řídit světelní signalizaci na základe navrhnutého algoritmu tak, aby cestní provoz byl plynulý a ...