Now showing items 1-2 of 2

  • Detekce, lokalizace a dekódování QR kódu v obraze 

    Kałuża, Marian
    Tato diplomová práce se zabývá detekcí a rozpoznáním QR kódů pomocí motody založené na Houghově tranformaci a paralerních souřadnicích. Obecně lze tuto metodu použít pro detekci různých typů mřížkových struktur. Tato metoda ...
  • Rozpoznání pohlaví člověka na fotografii 

    Kałuża, Marian
    Tato práce popisuje postup s využitím víceměřítkových fotografií pro rozpoznávání pohlaví podle obličeje. Koncept je založen na algoritmech jako "Histogram of Oriented Gradients" nebo "Local Binary Patterns". Experimenty ...