Now showing items 1-4 of 4

 • Návrh marketingového mixu společnosti 

  Kaňa, Vojtěch
  Diplomová práce se zabývá marketingovým mixem fotbalového klubu FC Zbrojovka Brno. Celá práce je rozdělena do čtyř hlavních kapitol. První kapitola definuje základní teoretické termíny v pojetí marketingu. Hlavním cílem ...
 • Návrh marketingového mixu společnosti 

  Kaňa, Vojtěch
  Hlavním cílem této bakalářská práce je rozbor marketingového mixu společnosti AUTOMARKET TRUCKS s.r.o. Celá práce je rozdělena do tří hlavních částí. První část vymezuje základní teoretické pojmy z hlediska marketingu. ...
 • Návrh robotické buňky pro bodové svařování 

  Kaňa, Vojtěch
  Cílem této diplomové práce byl návrh robotické buňky pro bodové svařování výztuhy sedadla a následnou automatickou dopravu dílu z buňky ven. Měl být proveden jak konstrukční návrh, tak simulace procesu v prostředí Process ...
 • Šnekový dopravník 

  Kaňa, Vojtěch
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem šikmého šnekového dopravníku ve smyslu výpočtu a konstrukčního řešení šnekového dopravníku pro dopravu kalu v čističkách odpadních vod. Je zde proveden výpočet základních parametrů, ...