Now showing items 1-1 of 1

  • Stanovení rutinu v plodech bezu černého 

    Kaňová, Kateřina
    Tato práce je zaměřena na stanovení koncentrace rutinu v plodech bezu černého (Sambucus nigra L.). Teoretická část podává přehled o vlastnostech, výskytu a využití černého bezu v lidovém léčitelství, medicíně a potravinářství. ...