Now showing items 1-3 of 3

 • Hluková izolace hydraulického aktuátoru INOVA 

  Kaščák, Pavol
  Táto práca sa zaoberá návrhom a testovaním akustického krytu na hydraulický aktuátor Inova. Cieľom tohto krytu je akustická izolácia aktuátoru a jeho častí, pre dosiahnutie lepších akustických podmienok pri vykonávaní ...
 • Rozšíření použití modulu UIS v mobilních zařízeních 

  Kaščák, Pavol
  Táto diplomová práca sa zaoberá návrhom rozšírenia modulu UIS pre mobilné zariadenia. Prvá časť práce je venovaná analýze a zdôvodneniam v prospech mobilných zariadení so zameraním na konkrétne dostupné mobilné platformy. ...
 • Zpracování hořčíkových slitin technologií selective laser melting 

  Kaščák, Pavol
  Spracovanie materiálov na báze horčíka technológiou Selective laser melting, je vďaka jeho vysokej reaktivite v počiatočných fázach vývoja. Táto práca sa zaoberá objasňovaním vplyvu jednotlivých procesných parametrov pri ...