Now showing items 1-2 of 2

  • Návrh dílčí části informačního systému 

    Kaššák, Marián
    Diplomová práca sa zaoberá analýzou spoločnosti so zameraním na dátovú bezpečnosť. Návrh je zameraný na elimináciu bezpečnostných hrozieb v zabezpečení dát. Riešením je nový spôsob prihlasovania zamestnancov do CMS systémov ...
  • Posouzení informačního systému rozpočtové organizace a návrh změn 

    Kaššák, Marián
    Bakalárska práca sa zaoberá posúdením informačného systému rozpočtovej organizácií a jeho možných zmien, vedúcich k zlepšeniu súčasného stavu. V prvej časti sú popísané teoretické východiská základných pojmov a metód ...