Now showing items 1-2 of 2

  • Časová náročnost výstavby stavebního objektu 

    Kašiár, Dominik
    Předmětem této bakalářské práce je identifikovat faktory, které ovlivňují časovou náročnost výstavby stavebního objektu. Pro zjištění časové náročnosti na výstavbu objektu mne firmy zabývající se projekční činností poskytly ...
  • Možnosti uplatnění UAV a podobných zařízení ve stavebnictví 

    Kašiár, Dominik
    Diplomová práce se zabývá tvorbou 3D modelu pomocí laserového skenování bezpilotním letounem (UAV). V první části autor popisuje historii, legislativní prostředí, možnosti využití bezpilotních letounů a jejich rozdělením. ...