Now showing items 1-2 of 2

  • Ceny stavebních objektů uplatňovaných v projektech krajinného inženýrství 

    Kašová, Michaela
    Téma diplomové práce je Ceny stavebních objektů uplatňovaných v projektech krajinného inženýrství. Práce je rozdělena do dvou částí, teoretické a praktické. V teoretické části jsou vysvětleny pojmy, které se objevují v ...
  • Finanční plán stavební zakázky 

    Kašová, Michaela
    Téma bakalářské práce je finanční plán stavební zakázky. Práce je rozdělena do dvou částí – teoretické a praktické. V teoretické části jsou vysvětleny pojmy stavební zakázka, vlastní zdroje financování, cizí zdroje ...