Now showing items 1-7 of 7

 • Komprese signálů EKG 

  Kašpárek, Jan
  V této práci je obecně popsáno několik základních kompresních algoritmů využívaných jak při ztrátové, tak při neztrátové kompresi. Jmenovitě se jedná o proudové kódování, Lempel-Ziv, Huffmanovo kódování, Move-to-Front, ...
 • Konstrukce frézovacího přípravku pro CNC obráběcí stroj 

  Kašpárek, Jan
  Bakalářská práce se zabývá problematikou upínacích přípravků pro tvarově složitější součásti. Cílem práce bylo navrhnout způsob upínání pro konkrétní součást vyráběnou na CNC obráběcím centru s ohledem na maximalizaci ...
 • Podnikatelský záměr 

  Vinkler, Lukáš
  Tato bakalářská práce je rozdělená na tři hlavní části. Teoretická část popisuje jednotlivé kapitoly podnikatelského plánu. Na základě teoretické části tato práce zpracovává vybrané analýzy lyžařské školy a půjčovny ARON ...
 • Predikce aktivních míst v proteinech 

  Kašpárek, Jan
  Znalost aktivních míst proteinů a schopnost určit jejich polohu pouze z informace o primární struktuře daného proteinu je dlouhodobým cílem snažení mnoha vědců po celém světě. Tato práce osvětluje význam aktivních míst ...
 • Přípravky a zařízení pro ohýbání trubek 

  Kašpárek, Jan
  Bakalářská práce je zaměřena na vytvoření všeobecného přehledu používaných přípravků a zařízení pro ohýbání trubek. Na základě literární studie byl dále vytvořen přehled základních metod používaných pro ohyb trubek. ...
 • Studie efektivnosti využití linky ve vybraném provozu 

  Kašpárek, Jan
  Diplomová práce se zaměřuje na studii efektivnosti využití výrobní linky ve vybraném podniku. Cílem této práce je najít úzká místa ve výrobním procesu a navrhnout taková řešení, která povedou k časové úspoře. Výrobní linka ...
 • Varianty financování pořízení dlouhodobého majetku 

  Tomaštík, Filip
  Tato bakalářská práce se zabývá důležitostí a následnou formou financování pořízení dlouhodobého majetku daného výrobního podniku, kde se porovnají dostupné možnosti financování a následně se vybere nejlepší možná varianta ...