Now showing items 1-20 of 186

 • Analýza dopravních prostředků v zemědělské prvovýrobě 

  Raška, Michal
  Tato diplomová práce se zabývá porovnáním spotřeb a výkonností různých transportních souprav v zemědělské prvovýrobě. V první části se věnuje možnostmi dopravy velkoobjemových hmot v zemědělství. Následuje popis porovnávaných ...
 • Bezvýkopové technologie budování komunikací, microtunneling 

  Javůrek, František
  Cílem předložené práce bylo shrnout přehled současných metod a strojů pro budování komunikací bezvýkopovými technologiemi a součastně provést kritický rozbor jednotlivých technologií. Bezvýkopové metody patří v současné ...
 • Čistící zařízení pro smykem řízený nakladač 

  Černý, Roman
  Bakalářská práce se zabývá konstrukčním návrhem a pevnostním výpočtem čistícího zařízení pro smykem řízený nakladač. Zařízení slouží k čistění veřejných ploch, parkovišť, chodníků, komunikací a průmyslových objektů. Dle ...
 • Dálková pásová doprava 

  Monsport, Jan
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem dálkové pásové dopravy pro přepravu drceného dolomitu dle zadaných parametrů. V prvních kapitolách je uveden popis pásové dopravy a jejího dělení. Následně jsou popsány jednotlivé ...
 • Dálkově řízený podvodní robot 

  Středa, Ondřej
  Tato práce se snaží zmapovat a stručně roztřídit rozsáhlý vývoj a využití podvodních robotů. Práce klade důraz především na roztřídění nových směrů vývoje, které se objevily relativně nedávno a dynamicky se rozvíjejí. Dále ...
 • Diferenciální kladkostroj 

  Rada, Stanislav
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem a konstrukcí samosvorného diferenciálního kladkostroje, který bude mít nosnost 300 kg a jeho maximální výška zdvihu bude 7000 mm. Náplní této práce je návrh samosvorného kladkostroje ...
 • Dílenská manipulační plošina 

  Bíza, Pavel
  Tato bakalářská práce se zabývá konstrukčním návrhem dílenské manipulační plošiny s hydraulickým pohonem s nosností 2 500 kg a zdvihem 1 800 mm. V práci je proveden výběr vhodné varianty mechanismu zdvihu, statický rozbor ...
 • Dílenský zvedák na motorové jednotky 

  Zahradníček, Jakub
  Cieľom tejto bakalárskej práce je návrh hydraulického zdviháku na motorové jednotky, ktorý bude určený pre dielenské použitie. Začiatok práce popisuje základné typy zdvihákov a žeriavov, ich výhody, nevýhody, použitie a ...
 • Drapák na dřevěnou kulatinu 

  Žid, Miroslav
  V této práci je řešený konstrukční návrh drapákové kleštiny a volba přídavných konstrukčních prvků pro připojení k vyvážecímu vleku s patkami. Obsahem bakalářské práce je funkční výpočet základních parametrů, pevnostní ...
 • Drapákové kleštiny nakladače 

  Roguljić, Adam
  Cílem práce bylo navrhnout a zkonstruovat drapákovou kleštinu pro zvolený kolový nakladač. Nakladač byl volen dle zadaných základních parametrů stroje (výkon motoru, užitečná nosnost stroje, tlak v hydraulické soustavě a ...
 • Drapákové kleštiny nakládací ruky 

  Suchý, Martin
  V této bakalářské práci je navrhnuto konstrukční řešení drapákové kleštiny nakládací ruky. Obsahem bakalářské práce je výpočet a technické zpracování jednotlivých částí drapákové kleštiny hydraulické nakládací ruky, která ...
 • Drapákové kleštiny nakládací ruky 

  Koumar, Martin
  Cílem předložené práce bylo vytvořit "Návrh drapákových kleštin na kulatinu a řezivo pro nakládací hydraulickou ruku". Zadaní obsahovalo tyto vstupní podmínky: maximální dosah ruky, zdvihový moment, nosnost při vyložení ...
 • Drapákové zařízení rypadla 

  Fiala, Petr
  V této bakalářské práci je navrhnut polypový drapák, schopný manipulovat s různorodými materiály. Obsahem práce je koncept tohoto zařízení s novým tvarem. Nalezneme zde technické zpracování částí drapáku a potřebné výpočty. ...
 • Elektromechanická alternativa hydraulické lineární tahové jednotky 

  Hammer, Jaroslav
  V diplomové práci je proveden popis současného stavu dekoračních prospektových lineárních tahových jednotek a je proveden rozbor bezpečnostních požadavků na lineární tahovou jednotku. Je zvolena vhodná konstrukční koncepce ...
 • Elektronické prvky a senzory zemních strojů 

  Honzálek, Petr
  V této bakalářské práci rešeršního charakteru jsou uvedeny základní elektronické prvky a senzory používané v zemním stroji kombinace rypadlo-nakladač. Práce obsahuje stručný souhrn poznatků jednotlivých typů senzorů a el. ...
 • Gravitační válečková trať pro dopravu kusového materiálu 

  Navrátil, Zdeněk
  Cílem této bakalářské práce je navrhnout gravitační válečkovou trať, která má sloužit pro dopravu kusového materiálu, v tomto případě krabic ve výrobní lince bez nuceného pohonu. Pomocí zadaných parametrů mám určit hlavní ...
 • Hákový nosič kontejnerů NKH 8A340 

  Doleček, Ladislav
  Diplomová práce se zabývá analýzou hákového nosiče kontejnerů NKH 8A340. K výpočtu zátěžových stavů bylo využito dynamické simulace v programu MSC.ADAMS. Těchto výsledků bylo použito jako vstupních dat pro řešení dané ...
 • Horizontální oběžný zásobník spojovacích materiálů 

  Rosendorf, Pavel
  Bakalářská práce se zabývá návrhem horizontálního oběžného zásobníku určeného pro spojovací materiál. Jsou zde provedeny základní funkční výpočty včetně návrhu pohonu. Přiložena je výkresová dokumentace.
 • Horizontální štípačka na palivové dřevo 

  Čechman, Jan
  Cílem této práce je stručná kritická rešerše štípačů dřeva a poté vlastní návrh konstrukce štípače, který odpovídá zadaným požadavkům. Byl vytvořen CAD model a v případě potřeby došlo ke kontrole vhodnosti jednotlivých ...
 • Hydraulická demoliční kladiva a nůžky 

  Vyplašil, Jan
  Bakalářská práce se zabývá rozborem hydraulických demoličních kladiv a nůžek, používaných jako přídavná zařízení rypadel. Práce obsahuje pracovní princip, jednotlivé druhy pohonů hydraulických demoličních kladiv, jejich ...