Now showing items 1-8 of 8

 • Financování investičního projektu města Česká Třebová 

  Kašpar, Jan
  Cílem bakalářské práce je navrhnout nejvýhodnější financování investičního záměru, který bude realizován Městem Česká Třebová. Zkoumaným projektem je výstavba parcel pro rodinné domy v okrajové oblasti České Třebové. ...
 • Financování podniků prostřednictvím IPO cenných papírů 

  Kašpar, Jan
  Cílem práce je posoudit vhodnost financování podnikového projektu prostřednictvím veřejné emise akcií a stanovit jednotlivé kroky procesu IPO. V úvodní části jsou objasněny důležité pojmy vztahující se k celé problematice. ...
 • Marketingové aktivity v oblasti mikroregionu Moravský kras 

  Závišková, Sabina
  Bakalářská práce je zaměřena na oblast mikroregionu Moravský kras, která je podrobena marketingové situační analýze destinace. Na základě získaných informací z analýzy jsou navrženy marketingové aktivity tak, aby se zvýšil ...
 • Návrh změn informačního systému firmy 

  Kašpar, Jan
  Bakalářská práce se zabývá návrhem změn informačního systému firmy VacuSol, spol. s r.o. Na základě analýzy předložím návrh na zlepšení firemní webové stránky a stránek na sociálních sítích. Bakalářská práce hodnotí současnou ...
 • Softwarové architektury a návrhové vzory ve webových aplikacích 

  Kašpar, Jan
  Práce popisuje charakteristické rozdíly mezi softwarovými architekturami a návrhovými vzory pro webové aplikace. Hlavní teoretickou částí je rozbor a porovnání tří vzorů určených pro stavbu webových aplikací a jejich ...
 • Technologie výroby a zpracování středověkých hrotů střel 

  Kašpar, Jan
  Tato práce se zabývá problematikou výroby, typologie a použití středověkých hrotů. V teoretické části je popsána historie luku a jeho evropské nálezy především ze středověku. Poté je nastíněn historický vývoj hrotů a je ...
 • Vliv frekvence zatěžování na únavové vlastnosti konstrukčních materiálů 

  Kašpar, Jan
  Tato práce se zabývá vlivem frekvence zatěžování na únavu konstrukčních materiálů. Nízkofrekvenční zatěžování (do 200 Hz) nemá ve většině případů na únavové vlastnosti vliv. Vysokofrekvenční zatěžování (1 a více kHz) má ...
 • Výroba součásti "Klíčenka" 

  Kašpar, Jan
  Hlavním cílem bakalářské práce je výroba vstřikovací formy na zadanou součást klíčenka. V první části práce je popsáno základní rozdělení plastů, technologie vstřikování plastů a zásady konstrukce forem. Druhá část se ...