Now showing items 1-2 of 2

  • Laboratorní úloha elektronický model výtahu 

    Kašpar, Ondřej
    Bakalářská práce se zabývá návrhem a realizací modelu elektronického výtahu. Model je plně elektronický, bez mechanických prvků. Celý tento projekt bude sloužit studentům v laboratoři automatizace, jako názorná pomůcka při ...
  • Návrh a implementace systému vytápění objektu 

    Kašpar, Ondřej
    Diplomová práce se zabývá návrhem a implementací otopné a zavlažovací soustavy. Projekt byl vytvořen pro areál zahradnictví v Novém Městě na Moravě. Systém bude sloužit jako náhrada dosavadního nevyhovujícího řešení a ...