Now showing items 1-4 of 4

 • Možnosti využití obnovitelných zdrojů energie u rodinného domu v obci Hovězí 

  Kašpar, Radek
  Diplomová práce Možnosti využití obnovitelných zdrojů energie u rodinného domu v obci Hovězí je rozdělena na dvě části. V teoretické části jsou popsány druhy obnovitelných zdrojů a možnosti čerpání dotačního programu ...
 • Řízení stavební zakázky 

  Chromčáková, Marcela
  Tématem bakalářské práce je řízení stavební zakázky. V teoretické části je vysvětlen princip projektového řízení a jeho zdroje. Výstupem praktické části je analýza konkrétního výstavbového projektu, kde je popsán způsob ...
 • Stavebně technologický projekt oční kliniky 

  Kašpar, Radek
  Práce se zabývá stavebně technologickým projektem Oční kliniky. Obsahem technologického projektu je technická zpráva, studie realizace hlavních technologický etap, technická zpráva zařízení staveniště, technologický předpis ...
 • Vytápění bytového domu 

  Kašpar, Radek
  Předmětem této bakalářské práce je řešení vytápění a přípravy teplé vody. Projekt obsahuje více variant zdrojů tepla pro bytový dům. První variantou zdroje tepla je plynový kondenzační kotel. V druhé variantě je objekt ...