Now showing items 1-1 of 1

  • Pracovněprávní vztahy z hlediska optimalizace mzdových nákladů 

    Štercová, Tereza
    Bakalářská práce se zabývá problematikou pracovněprávních vztahů. Zaměřuje se na optimalizaci mzdových a osobních nákladů, které zaměstnavateli vznikají v souvislosti se vznikem a trváním nového pracovněprávního vztahu. ...