Now showing items 1-2 of 2

  • Analýza vlivu typu konstrukce na výši obvyklé ceny bytů v Hradci Králové 

    Kašparová, Eva
    Cílem diplomové práce je stanovení ceny obvyklé nemovitých věcí typu byt v Hradci Králové, včetně zjištění do jaké míry obvyklou cenu ovlivňuje typ nosné konstrukce. Dílčím úkolem je ocenění vybraných bytů různými metodami ...
  • Vytápění bytového domu s komerčními prostory 

    Kašparová, Eva
    Cílem bakalářské práce bylo navrhnout vytápění a ohřev teplé vody bytového domu s komerčními prostory v Brně. Jako zdroje tepla pro otopnou soustavu a zásobníkový ohřívač byly navrženy plynové kondenzační kotle, umístěné ...