Now showing items 1-8 of 8

 • Adaptivní vzorkování paketů implementované v sondě FlowMon 

  Kaštovský, Petr
  V rámci projektu Liberouter je vyvíjena sonda FlowMon určená pro pasivní monitorování sítí. Sonda na rozdíl od programových řešení poskytuje vysokou stabilitu a přesnost výsledků i pod nadměrnou zátěží či útokem. Pro ...
 • Aplikace optimalizační metody PSO v podnikatelství 

  Veselý, Filip
  Tato práce se zabývá dvěma optimalizačními problémy, problémem obchodního cestujícího a shlukovou analýzou. Řešení těchto optimalizačních problémů je aplikováno na potřeby společnosti INVEA-TECH. Práce dále stručně popisuje ...
 • DMA řadič a ovladač síťové karty pro platformu COMBO2 

  Kaštovský, Petr
  V rámci výzkumné aktivity Liberouter společnosti CESNET je vyvíjena rodina COMBO karet určená pro akceleraci zpracování síťového provozu. Tyto karty disponují programovatelným hradlovým polem firmy Xilinx. Aby bylo možné ...
 • Informační systém pro správu Fair User Policy 

  Horčička, Jakub
  Tato práce uvádí metody pro monitorování síťové aktivity se zaměřením na technologii NetFlow firmy Cisco Systems. V následujících kapitolách je popsána implementace informačního systému, který tuto technologii využívá ...
 • Optimalizace webových stránek pro vyhledávače - SEO 

  Němec, Michal
  Tato práce se zabývá optimalizací internetových stránek pro vyhledávače - SEO. Nejprve jsou teoreticky probrány všechny aspekty SEO - on-page, off-page faktory, zakázané praktiky a následná péče o stránky. Vše je poté ...
 • Synchronizace a řízení pohonů s využitím sběrnice CAN 

  Dobrovský, Ladislav
  Systém pro ovládání pohonů po CAN sběrnici s USB-CAN převodníkem. Software je rozdělen do dvou částí, na serverovou aplikaci, která zpřístupňuje sběrnici klientským aplikacím prostřednictvím služby na schránkách (socket), ...
 • Výkonnost síťové komunikace ve virtualizovaných prostředích 

  Hlaváček, Martin
  Práce se zabývá problematikou síťové komunikace ve virtualizovaných prostředích. Jsou zde vysvětleny základy virtualizace a techniky, kterými je možné virtualizace dosáhnout. U tří virtualizovaných prostředí Xen, VMware a ...
 • Získávání časových a datových charakteristik síťových spojení 

  Kramoliš, Petr
  Tato práce se zabývá návrhem a implementací programového vybavení pro získávání časových a datových charakteristik síťových spojení. V této práci se využívá platformy flexibilního FlowMona na akceleračních kartách COMBOv2.