Now showing items 1-12 of 12

 • Machinability and properties of zirconia ceramics prepared by gelcasting method 

  Kaštyl, Jaroslav; Chlup, Zdeněk; Šťastný, Přemysl; Trunec, Martin (TAYLOR & FRANCIS LTD, 2020-08-17)
  The machinability of newly developed zirconia ceramics for computer numerically controlled milling (CNC) was investigated. The zirconia blanks were prepared by the gelcasting method and tested in the green and two pre-sintered ...
 • Obrábění keramické dentální náhrady z polotovaru na bázi ZrO2 

  Ščasnovič, Erik
  V tejto bakalárskej práci je urobená rešerš na tému obrábania polotovarov z oxidu zirkoničitého pre dentálne aplikácie. V experimentálnej časti boli na spečených vzorkách vyhodnocované testy pevnosti v biaxiálnom ohybe, ...
 • Obrábění keramických těles pomocí CAD-CAM 

  Kaplan, Lukáš
  Bakalářská práce se v literární části zabývá keramickými materiály na bázi Al2O3 a ZrO2, metodami přípravy vzorků pro následné obrábění, metodami obrábění keramiky, a to především technologií CNC frézovaní v neslinutém a ...
 • Použití slitin titanu 

  Košťál, Jan
  Tato bakalářská práce se bude zabývat titanem a titanovými slitinami, jejich vlastnostmi a vhodným použitím ve strojírenství a dalších odvětvích. Úvodní část práce je věnována čistému titanu, popisuje technologie jeho ...
 • Příprava keramických vláken elektrostatickým zvlákňováním 

  Nemčovský, Jakub
  Diplomová práca je zameraná na prípravu keramických vlákien elektrostatickým zvlákňovaním. Teoretická časť diplomovej práce zhrňuje doposiaľ známe informácie v oblasti keramických vlákien, ich vlastností, aplikácií a výroby. ...
 • Příprava kompozitních vláknitých struktur metodou elektrostatického zvlákňování pro piezoaplikace 

  Schifferová, Zuzana
  Pomocí elektrostatického zvlákňování byla připravena polymerní i kompozitní polymerkeramická nanovlákna. Jako nejvhodnější prekurzor byl stanoven roztok 20 hm.% polyvinylidenfluoridu (PVDF) ve směsi dimethylsulfoxidu (DMSO) ...
 • Structure–Properties Relationship of Electrospun PVDF fibers 

  Částková, Klára; Kaštyl, Jaroslav; Sobola, Dinara; Petruš, Josef; Šťastná, Eva; Říha, David; Tofel, Pavel (MDPI, 2020-06-23)
  Electrospinning as a versatile technique producing nanofibers was employed to study the influence of the processing parameters and chemical and physical parameters of solutions on poly(vinylidene fluoride) (PVDF) fibers’ ...
 • Studium vývoje pórů při slinování pokročilých oxidových keramických materiálů 

  Spusta, Tomáš
  Predložená bakalárska práca má za úlohu experimentálne stanoviť chovanie pórov pri prechode od otvorenej k uzatvorenej pórovitosti v oxidických keramických materiáloch (Al2O3, t-ZrO2, c-ZrO2). Boli použité komerčne vyrábané ...
 • Termoplastické vytlačování keramických materiálů s iontovou a smíšenou vodivostí 

  Kaštyl, Jaroslav
  V bakalářské práci byl vypracován literární přehled metody termoplastického vytlačování a na jeho základě byly optimalizovány podmínky pro extruzi směsí oxidu zirkoničitého pro výrobu tyčinek s požadavkem na rozměrovou a ...
 • Volba materiálu pro ráfky jízdních kol 

  Vaňhara, Vojtěch
  Tato závěrečná práce je zaměřena na problematiku volby materiálu pro ráfky jízdních kol. Jejím obsahem je základní charakteristika jízdního kola, rozbor a rozdělení materiálů používaných na ráfky kol dle stanovených kritérií ...
 • Vrstevnaté keramiky připravené metodou termoplastické koextruze 

  Kaštyl, Jaroslav
  V disertační práci byla připravena dvouvrstevná keramická tělesa s „core-shell“ geometrií pomocí metody termoplastické koextruze a na těchto kompozitních tělesech byly studovány mechanické vlastnosti. Pro studium koextruze ...
 • Vytlačování vrstevnatých keramických těles 

  Kaštyl, Jaroslav
  V diplomové práci byl vypracován literární přehled metody termoplastické koextruze a na jeho základě bylo studováno vytlačování homogenních a jednovrstevných keramických těles na bázi materiálů ZrO2, Al2O3, ZTA a ATZ. Pro ...