Now showing items 1-2 of 2

  • Krajina pretvorená 

    Kažimír, Oliver
    Krajina je pretváraná v čase - človekom a sama sebou. Človek ju prispôsobil svojim potrebám - materiálnym, fyzickým a duchovným. Význam krajiny a vzťah človeka k nej je premenlivý. Miesto bývalého ťažobného lomu Bankov ...
  • Obytný soubor na ul. Pastviny v Brně - Komíně 

    Kažimír, Oliver
    Témou práce je vytvorenie obytného súboru v brnenskej mestskej časti Komín. Projekt ukazuje názor na vytváranie nového urbanizmu v žložitom kontexte miesta s rozličným typom zástavby. Projekt sa snaží reflektovať súčasné ...