Now showing items 1-2 of 2

  • Marketingový výzkum pro vybranou firmu, organizaci 

    Rehuš, Martin
    Má bakalářská práce se zabývá marketingovým výzkumem pro společnost UNIFER, který se zaměřuje na povědomí a přístup ke vzdělání nad rámec vysokoškolského studia a možnosti vykonávání odborné praxe mezi studenty vysokých ...
  • Využití nástrojů projektového managementu při tvorbě firemní identity 

    Matušů, Milan
    Diplomová práce je zaměřena na problematiku projektového managementu při plánování projektu tvorby vizuální identity spolu s fotografováním produktů a tvorbou webové grafiky pro zadavatele. Mimo samotné plánování projektu ...