Now showing items 1-1 of 1

  • Rozhraní IS FIT pro Android 

    Kabát, Petr
    Tato bakalářská práce se zabývá podstatnými aspekty vývoje aplikace zpřístupňující rozhraní IS FIT na mobilní telefony. Aplikace se dělí na dvě základní části, a to serverovou část získávající data z IS FIT a část klientskou, ...