Now showing items 1-2 of 2

  • Dopravní charakteristiky v uspořádání 2+1 

    Kabeš, Luboš
    Diplomová práce pojednává o komunikacích ve vícepruhovém uspořádání 2+1 v ČR a zahraničí. Zaměřuje se především analogii tohoto typu uspořádání v našich poměrech, tedy na úseky komunikací I. tříd se zvětšeným počtem jízdních ...
  • Vyhledávací studie obchvatu obcí Bukovka – Rohovládova Bělá 

    Kabeš, Luboš
    Předmětem bakalářské práce je vyhledávací studie obchvatu obcí Bukovka – Rohovládova Bělá, okres Pardubice, Pardubický kraj, který bude řešen jako přeložka silnice I/36. Obchvat bude navržen z důvodu zvýšení bezpečnosti a ...