Now showing items 1-1 of 1

  • Materiálově nelineární řešení prutových konstrukcí 

    Kabeláč, Jaromír
    Předložená disertační práce se zabývá řešením nosníkových a rámových konstrukcí s uvážením materiálové nelinearity. Použitou výpočtovou metodou je metoda konečných prvků. Cílem práce bylo odvodit a otestovat konečně prvkový ...