Now showing items 1-2 of 2

  • Studie efektivnosti podnikového vzdělávání ve strojírenském podniku 

    Kabelíková, Kateřina
    Tato bakalářská práce se zabývá nastavením procesu hodnocení efektivity vzdělávání ve strojírenském podniku. Je vybráno několik konkrétních aktivit, na kterých je nejdříve provedena analýza, poté je nastaven a aplikován ...
  • Studie systému benefitů ve strojírenském podniku 

    Kabelíková, Kateřina
    Tato diplomová práce se zabývá zhodnocením a optimalizací systému benefitů ve strojírenském podniku. V úvodní části práce jsou popsány základní typy zvýšení motivace zaměstnanců pomocí odměňování a komplexního systému ...