Now showing items 1-6 of 6

 • Revitalizace areálu Filmových ateliérů Zlín 

  Myšková, Hana
  Diplomová práce se zabývá revitalizací areálu filmových ateliérů a jeho okolím. Na západ od řešeného území leží Lesní hřbitov a obytný soubor Fabiánka, od kterého je areál oddělen terénní depresí. Filmové ateliéry na Kudlově ...
 • Revitalizace areálu Filmových ateliérů Zlín 

  Pospíšilová, Šárka
  Předmětem diplomové práce je urbanistické řešení areálu Filmových ateliérů, jeho obnovy, zpřístupnění pro širší veřejnost, využití filmové tématiky a návrh nového funkčního využití. Areál bývalých filmových ateliérů se ...
 • Územní studie jižního rozvojového území města Brna 

  Blažek, Jan
  Tato diplomová práce má za úkol nabídnout řešení v podobě územní studie jižního rozvojového území města Brna. Návrh vytváří novou městskou čtvrť s 2200-2500 obyvateli, nové pracovní příležitosti ve výrobních, skladovacích ...
 • Územní studie jižního rozvojového území města Brna 

  Kavková, Veronika
  Cílem diplomové práce je návrh využití ploch území, které spadá do jednoho z navrhovaných rozvojových směrů města Brna. Řešeným územím je lokalita pod dálnicí D1, u soutoku řek Svratky a Svitavy, v městské částí Brno-jih. ...
 • Územní studie rozvojového území Vítkovice - Moravská Ostrava 

  Koutníková, Veronika
  Územní studie městského území v Ostravě v lokalitě Vítkovic má dlouholetou průmyslovou historii. Jde o veřejnosti nepřístupný areál a bývalý průmyslový brownfield. Cílem diplomové práce je toto území otevřít a začlenit jej ...
 • Územní studie rozvojového území Vítkovice - Moravská Ostrava 

  Výtisková, Kateřina
  Předmětem diplomové práce je územní studie bývalého brownfieldu na území Vítkovic a Moravské Ostravy. Podnětem pro vypracování bylo vymezení oblasti pro územní studii v Územním plánu města Ostravy. Cílem je zde navrhnout ...