Now showing items 1-20 of 29

 • Adaptivní Linuxové firewally, geografický firewalling 

  Najbr, Ondřej
  Cílem bakalářské práce je prostudovat a popsat možnosti adaptivního firewallingu, kterými disponuje linuxový firewall netfilter, prostudovat pokročilý routing a okrajově geografický IP filtering. Detailně se budu zabývat ...
 • Antispamová ochrana webových stránek 

  Orsák, David
  Tato práce se zabývá problematikou spamu zejména v oblasti webových stránek. Definuje pojem spam, historii spamu a jeho jednotlivé členění dle způsobu šíření a typu zaměření. Je zde rozebrána problematika legislativy vůči ...
 • Aplikace neuronových sítí v telekomunikacích 

  Šulák, Michal
  Diplomová práce obsahuje popis současných směrovacích protokolů a směrovačů, základní principy umělých neuronových sítí a jejich interpretace v souvislosti s využitím při směrování v datových a telekomunikačních sítích. V ...
 • Aplikace pro správu obsahu internetových stránek 

  Kaplan, Jiří
  Tato diplomová práce je zaměřena na popis prostředí .NET Framework, jeho verzí, architektury, assembly a jejich formátu. Popisuje programovací jazyk C#, jeho podporované programovací postupy a atributy. Obsahuje popis ...
 • Genarátor ASP stránek 

  Hrbáček, Martin
  Zadáním mé práce je studium a seznámení s prostředím ASP.NET a realizace programu generování ASP stránek podle struktury databáze. Problematiku jsem nastudoval od Microsoft .NET Framework, který poskytuje všechny nástroje ...
 • Implementace a testování hashovacího algoritmu MD5 

  Legéň, Michal
  Hashovací funkce jsou jedním ze základních stavebních prvků moderní kryptografie. Jejich úkolem je pro vstupní zprávy vytvářet unikátní bitové posloupnosti, nazývané digitální otisky. Tím zabezpečují nezbytnou integritu ...
 • Jednoduchá vzdálená signalizace PLC systémů 

  Kacálek, Jan
  Cílem této bakalářské práce je návrh a zhotovení hardwarového a softwarového zařízení sloužícího pro demonstraci komunikace s PLC systémy. Dále pak práce shrnuje možnosti této komunikace a částečně implementuje protokol ...
 • Knihovna pro práci s databázemi v jazyku PHP 

  Ondra, Martin
  Práce popisuje moderní webový skriptovací jazyk PHP, databázi MySQL a podrobně vysvětluje funkčnost návrhového vzoru Model-View-Controller, který je vhodný pro užití při programování databázově orientované aplikace. Na ...
 • Komplexní zařazení výukového systému TIMS do výuky 

  Juračka, Jan
  Tato práce podrobně seznamuje s výukovými systémy Tims od firmy Enoma. Podrobně popisuje základní typy analogových a digitálních modulací, rozprostřené spektrum a základy PCM kódování a dekódování. Hlavní důraz je kladen ...
 • Návrh a realizace autentizační metody pro přístup k webové službě v jazyce PHP 

  Pokorný, Jiří
  Bakalářská práce popisuje dostupné autentizační principy pro přístup k webovým službám. Porovnává jejich potřebné hardwarové vybavení, bezpečnost, finanční nákladnost, obtížnost implementace a náročnost obsluhy i údržby. ...
 • Návrh a realizace autentizační metody pro přístup k webové službě v prostředí .NET 

  Tenora, Lukáš
  Práce se zabývá problematikou autentizačních metod pro přístup k webovým službám. V první části jsou vysvětleny autentizační metody a možná bezpečnostní rizika. V druhé části práce je popsán návrh a realizace vlastní ...
 • Návrh algoritmů pro neuronové sítě řídicí síťový prvek 

  Stískal, Břetislav
  V teoretické části této práce se uvádí základní informace o historii a vývoji umělých neuronových sítí (UNS) z minulého období až po dnešek. Praktická část podává důkazy předpokladů zmiňovaných v teoretické části této ...
 • Nové technologie pro vývoj webových aplikací - Web 2.0 

  Medlín, Dušan
  Náplní této diplomové práce je rozbor vývoje webových aplikací nazvaného Web 2.0. Definuje podmínky vzniku a popisuje technologie používané pro tvorbu těchto aplikací, jakými jsou značkovací jazyky HTML a XML, formátovací ...
 • Optimalizace řízení aktivního síťového prvku 

  Přecechtěl, Roman
  Práce se zabývá problematikou užití neuronových sítí pro řízení telekomunikačních sítových prvků. Cílem této práce je vytvoření simulačního modelu sítového prvku se spojovacím polem s pamětí, u kterého je optimalizace ...
 • Podnikatelský záměr na založení fitness centra 

  Střasák, Tomáš
  Bakalářská práce je zaměřena na vypracování podnikatelského záměru pro založení nového fitness centra. Teoretická část popisuje základní pojmy, podnikatelský plán a analýzu prostředí. V následující části je analyzováno ...
 • Pokročilé metody filtrování síťového provozu v systému Linux 

  Peša, David
  Tato diplomová práce se zabývá technikami návrhu a vytváření samotného paketově filtračního firewallu v systému Linux, především pro malé sítě, které nenabízí mnoho služeb internetovým uživatelům. Dále se pojednává o ...
 • Progresivní využití neuronových sítí v telekomunikacích 

  Babnič, Patrik
  Ciežom tento prace bolo zoznámiť sa so sieťovými prvkami konvergovaných sieti. V dnes dobe sa kladie na sieťové prvky vežký dôraz preto je dôležité ako bude riešená priorita. V teoretická časť sa zaobera sieťovými prvkami ...
 • Publikační a redakční systém v jazyce PHP 

  Velký, Petr
  Tato práce se zabývá vývojem redakního systému. V úvodní ásti dokumentu se zab ývá návrhem vlastního systému, následuje výet pouítých technologií a implementace vlastního systému.
 • Simulace modelů QoS v prosteředí Opnet IT Guru 

  Zapletal, Lukáš
  Hlavním cílem této práce je seznámení a následné nasimulování provozu s podporou technologie QoS v programu OPNET IT Guru. Bakalářská práce obsahuje teoretický popis pro zabezpečení kvality služeb pomocí modelů integrovaných ...
 • Simulace řízení síťového prvku s neuronovou sítí 

  Šilhan, Petr
  Práce se zabývá problematikou užití neuronových sítí pro řízení telekomunikačních síťových prvků. Cílem této práce je vytvoření simulačního modelu síťového prvku se spojovacím polem s centrální pamětí, u kterého je ...