Now showing items 1-5 of 5

 • Dávkové řízení modelu destilační kolony 

  Vobejda, Lukáš
  Tato práce se zabývá dávkovým řízením modelu destilační kolony. Práce je rozdělena do několika částí. První část, spíše teoretická, shrnuje do několika kapitol popis dávkového řízení, procesu destilace a použitého vybavení ...
 • Model mostového jeřábu 

  Steklý, Jakub
  Tato práce se zabývá návrhem a konstrukcí modelu mostového jeřábu s příslušnou elektrovýzbrojí. V prvé řadě je v práci popis reálného jeřábu a jeho částí. Dále obsahuje popis vlastního teoretického návrhu modelu jeřábu. A ...
 • Návrh ZigBee zařízení analogový vstup 0 – 10 V 

  Vepřek, Jan
  Tato bakalářská práce pojednává o návrhu a realizaci zařízení analogových vstupů pro ZigBee modul. První část obsahuje možná řešeními návrhu zařízení a vybírá nejlepší možnost realizace. Ve druhé části je uvedena funkce ...
 • Simulátor čístícího stroje česlí 

  Boďa, Michal
  Práca sa zaoberá vytvorením simulátoru čistiaceho stroja hrablíc malých vodných elektrární. V práci je obsiahnutá stručná rešerš týkajúca sa ČS hrablíc. Práca je zameraná na podrobný popis hardvérovej a softvérovej časti ...
 • Simulátor parkovacího domu 

  Zlámalík, Jan
  Cílem této práce bylo navrhnout simulátor automatického parkovacího domu, jeho řízení a vizualizaci. Nejprve jsem zpracoval rešerši automatických parkovacích domů. Podle ní jsem si následně zvolil automatický parkovací dům ...