Now showing items 1-2 of 2

  • Měření a analýza vysokootáčkového motoru s klecovým vinutím 

    Kaczmarczyk, Ruben
    Tato práce se zabývá seznámením se s klasickými asynchronními a vysokootáčkovými motory, jejich konstrukcí a principem. Jsou zde také popsány konstrukční zvláštnosti vysokootáčkového motoru a také porovnání ztrát mezi oběma ...
  • Synchronní stroj spouštěný ze sítě 

    Kaczmarczyk, Ruben
    Tato práce se zabývá seznámením se s konstrukcí synchronního stroje spouštěného ze sítě. Dále je pak na základě výrobní dokumentace proveden výpočet asynchronního stroje. Analytický výpočet je proveden i v programu RMxprt, ...