Now showing items 1-2 of 2

  • Návrh paroplynového zdroje elektřiny 

    Kadáková, Nina
    Paroplynový cyklus je jedným z tepelných cyklov využívaných v tepelných elektrárňach. Skladá sa z kombinácie plynovej a parnej turbíny, kde odpadové teplo z plynovej turbíny je využité pre tvorbu pary v kotle na odpadové ...
  • Porovnání energetických mixů 

    Kadáková, Nina
    Práca rešeršného typu je zameraná na porovnanie energetického mixu Českej republiky s energetickým mixom ďalších troch štátov, Slovenskej republiky, Talianska a Nórska. V práci sú opísané zdroje energie, ktoré vybrané štáty ...