Now showing items 1-2 of 2

  • Návrh dálničního tunelu Polana 

    Kaderka, Jan
    Tématem této práce je pomocí matematického modelování určit vhodný postup výstavby tunelu novou rakouskou tunelovací metodou. Na základě výstupu matematického modelování bylo provedeno dimenzování primárního ostění modelu.
  • Těsnící podzemní stěny 

    Kaderka, Jan
    Tématem této práce je historie, účel provádění podzemních těsnících stěn, typy používaných technologií a konkrétní příklady jejich využití v praxi. Část práce se bude věnovat parametrům pojiv a injektážních směsí.