Now showing items 1-1 of 1

  • Pásový dopravník pro dopravu vápence 

    Kaderka, Zdeněk
    Cílem mé závěrečné bakalářské práce bylo navrhnout šikmý pásový dopravník pro dopravu drceného vápence. Práce se zabývá funkčním výpočtem, určením hlavních rozměrů dopravníku dle platné normy ČSN ISO 4058 a návrhem pohonu. ...