Now showing items 1-2 of 2

  • Identifikace a hodnocení chyb při montáži pneumatických ventilů 

    Kadilák, Tomáš
    Táto práca sa zaoberá identifikáciou a hodnotením chýb pri montáži pneumatických ventilov. V teoretickej časti popisuje využité nástroje: quality gate, vývojový diagram procesu, Paretov diagram a analýzu FMEA. V rámci ...
  • Moderní metody řízení kvality 

    Kadilák, Tomáš
    Táto práca je rešeršné spracovanie na tému: Moderné metódy riadenia kvality. V práci sú popísané základné a novšie nástroje riadenia kvality a vzájomné porovnanie ich uplatnenia počas životného cyklu produktu. Z tohto ...