Now showing items 1-1 of 1

  • Laboratorní úlohy se simulátorem Network Visualizer 

    Kadlčík, Michal
    Bakalářská práce se zabývá návrhem a praktickou realizací třech laboratorních úloh pro studenty předmětu MNSB, zaměřených na procvičení základů počítačových sítí, přesněji konfigurací sítě LAN a problematikou IP adresování ...