Now showing items 1-2 of 2

  • Řetězový posunovač 

    Kadla, Zdeněk
    Tato bakalářská práce se zabývá konstrukčním řešením řetězového posunovače pro technologickou výrobní linku. Součástí této práce je vypracovaná technická zpráva s rozborem a výpočtem navrhovaného řešení, s popisem mezních ...
  • Řetězový posunovač 

    Kadla, Zdeněk
    Tato bakalářská práce se zabývá konstrukčním řešením řetězového posunovače pro technologickou výrobní linku. Součástí této práce je vypracovaná technická zpráva s rozborem a výpočtem navrhovaného řešení, s popisem mezních ...