Now showing items 1-3 of 3

 • Model elektronického obchodu firmy 

  Kadleček, Tomáš
  Diplomová práce se zabývá problematikou návrhu modelu internetového obchodu firmy. Analyzuje využití internetového obchodu v ČR. Obsahuje analýzu konkrétní firmy, teoretická východiska a návrh řešení.
 • Návrh dílčí části informačního systému 

  Kadleček, Tomáš
  Diplomová práce se zabývá návrhem, imlementací a nastavením logiky chatbota pro e-shop. Chatbot bude sloužit pro komunikaci se zákazníky a zároveň se bude využívat jako marketingová kanál. Práce obsahuje teoretickou část, ...
 • Návrh SQL databáze pro elektronický obchod 

  Kadleček, Tomáš
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem a vytvořením SQL databáze pro elektronický obchod. Obsahuje teoretickou část, analýzu současného stavu a také praktickou část. V teoretické části jsou potřebné informace k pochopení ...