Now showing items 1-12 of 12

 • Akumulátory a jejich využití v nezávislé elektrické trakci 

  Bárta, Jiří
  Cílem bakalářské práce je vytvoření přehledu jednotlivých typů baterií pro pohon v nezávislé elektrické trakci. Nakonec jednotlivé koncepce popsat. Jedná se o teoretický a praktický rozbor.
 • Blokující spínaný zdroj napájený ze sítě 

  Polián, Josef
  Tato bakalářská práce se zabývá problematikou spínaných zdrojů. Cílem je navrhnout regulovatelný spínaný zdroj napětí, který bude napájený ze sítě. První část práce se zaměřuje na teoretické poznatky o spínaných zdrojích ...
 • Identifikace parametrů motorů pro laboratorní stand 

  Lidmila, Petr
  Cílem této práce je proměření motorů zakoupených pro výukový laboratorní stand do předmětu elektrické pohony. Z důvodu chybějícího vhodného měřicího pracoviště byla práce soustředěna především na modernizaci staršího ...
 • Jednoduchý měnič pro malý 3f asynchronní motor 100 W 

  Pilch, Tomáš
  Cílem této Bakalářské práce je navrhnout optimalizaci stávajícího třífázového měniče pro asynchronní motor na větší výkon s použitím jiného obvodu střídače. Teoreticky by teď mělo být možné řídit motor o výkonu až 2 kW.
 • Měnič pro napájení notebooku v automobilu 

  Michálek, Pavel
  Tato práce se zabývá návrhem zvyšujícího měniče napětí, který bude sloužit k napájení notebooku z palubní sítě automobilu. Návrh je omezen na napájení určitého typu notebooku z důvodů rozdílných vstupních parametrů u ...
 • Nabíječka autobaterií se spínaným zdrojem 

  Kadlec, Josef
  Posláním této diplomové práce je podat podrobné informace o nabíječce olověných akumulátorů se spínaným zdrojem. Tento zdroj je typu jednočinný propustný měnič s transformátorem. Jmenovité napětí nabíječky činí 6 a 12V. ...
 • Nabíječka autobaterií se spínaným zdrojem 

  Kadlec, Josef
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem a konstrukcí nabíječky autobaterií se spínaným zdrojem, jejímž jádrem je jednopulsní propustný měnič. Nabíječka je určena pro akumulátory o jmenovitém napětí 6 a 12V. Nabíjí akumulátory ...
 • Návrh a sestavení spínaného zdroje o výkonu 2,5 kW 

  Pospíšilík, Vojtěch
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem a sestavením spínaného zdroje o výkonu 2,5kW. Nejprve je zde popsán princip činnosti jednočinného propustného měniče s impulsním transformátorem. Poté je pro tento měnič proveden návrh ...
 • Počítačová podpora konstruování v elektrických pohonech 

  Berčík, Vojtěch
  Tato práce řeší počítačovou modelaci laboratorního měřícího pracoviště s asynchronním a stejnosměrným motorem propojených pružnou spojkou a výrobní dokumentaci rámu, na kterém je toto soustrojí umístěno. Dále je v práci ...
 • Snižujícího měnič napětí 

  Koutný, Martin
  Bakalářská práce se zabývá hodnocením řešení a konstrukcí stejnosměrných napěťových měničů. Nejprve jsou popsány jednotlivé typy měničů, z kterých následně vybereme typy zdrojů pro konstrukci. V dalších kapitolách se práce ...
 • Spínané zdroje velkých výkonů - paralelní řazení zdrojů 

  Kadlec, Josef
  Tato dizertační práce se zabývá problematikou spínaných síťových zdrojů velkého výkonu, které jsou řešeny jako modulární systémy. V práci jsou popsány možnosti sériového, paralelního a sériově-paralelního řazení zdrojů. ...
 • Tester akumulátorů 

  Pisca, Marek
  Predložená diplomová práca sa zaoberá teóriou Li-ion akumulátorov a ich nabíjaním. V práci bol navrhnutý tester akumulátorov pre automatické nabíjanie a vybíjanie Li-ion akumulátorov. Tento tester je riadený pomocou ...