Now showing items 1-10 of 10

 • Bytový dům 

  Kadlec, Michal
  Obsahem této bakalářské práce je návrh novostavby bytového domu ve Velkém Meziříčí. Jedná se o objekt se čtyřmi nadzemními podlažími a jedním podzemním podlažím. Svislé nosné konstrukce v nadzemních podlažích jsou navrženy ...
 • Chování lakových kompozitů v různých environmentálních podmínkách 

  Kadlec, Michal
  Diplomová práce je zaměřena na přípravu zkušebních lakových vzorků plněných mikromletou slídou a na analýzu elektrických vlastností izolačního materiálu v různých environmentálních podmínkách. Za tímto účelem bylo vytvořeno ...
 • Laboratorní přípravek pro realizaci aktivní dolní, horní a pásmové propusti pomocí struktury Sallen-Key 

  Kadlec, Michal
  Hlavním cílem předkládané práce je navrhnout a realizovat zapojení, které umožní realizovat aktivní filtry typu dolní, horní a pásmová propust pomocí struktury Sallen – Key. Jelikož se jedná o aktivní filtr, zvýšenou ...
 • Levitační elektromagnet 

  Kadlec, Michal
  Tato bakalářská práce se zabývá magnetickou levitací a vlastním návrhem elektromagnetu. Při návrhu elektromagnetu je kladen požadavek na minimální objem konstrukce a je proveden dvěma způsoby. Je zde také proveden návrh ...
 • Optimalizace tvorby tenkých vrstev kovových materiálů 

  Čejka, Marek
  Předkládaná diplomová práce se zabývá optimalizací tvorby tenkých vrstev kovových materiálů. V rámci teoretické části byl zpracován přehled realizace tvorby tenkovrstvé struktury, zejména pomocí vakuových technik. Chemické ...
 • Organic-Inorganic Hybrid Solar Cells 

  Strachala, David; Hylský, Josef; Kadlec, Michal (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2016)
  The purpose of the presented work is to find an optimal way for the preparation of the organic-inorganic hybrid solar cells based on perovskite structure CH3NH3PbI3-2Cl2 /PC61BM. The main idea of the work is to create an ...
 • Přípava Grätzelova solárního článku 

  Gerlich, Jakub
  Bakalárska práca rieši problematiku farbivami senzibilizovaných solárnych článkov. Práca uvádza princíp fungovania týchto článkov. Ďalej rozoberá použitie rôznych typov farbív, protielektród, elektrolytov a vodivých skiel. ...
 • Příprava perovskitového solárního článku 

  Lunga, Jiří
  Práce pojednává o teorii přípravy perovskitových solárních článků. Jak o základních strukturách, tak o konkrétních typech přípravy a možnosti reprodukovatelnosti výsledků. Ve třetí části práce je popsána kompletní příprava ...
 • Rozšířené využití zařízení SDH a systému TIMS v laboratořích 

  Kadlec, Michal
  Cílem tohoto projektu je využití modelového výukového systému TIMS při simulaci systému Synchronní Digitální Hierarchie SDH a vytvoření laboratorních úloh pro výuku v oblasti vysokorychlostních komunikačních systémů. V ...
 • Vliv magnetického pole na vlastnosti fotovoltaických článků 

  Kadlec, Michal
  Tato diplomová práce popisuje problematiku P-N přechodu fotovoltaických článků, fyziku fotovoltaického jevu, základní používané materiály ve fotovoltaice a jejich vlastnosti, důležitými pro oblast fotovoltaiky. Zabývá se ...