Now showing items 1-2 of 2

  • Realizace 3D modelu spalovacího motoru aditivní metodou Fused Deposition Modeling 

    Kadlec, Stanislav
    Cílem této bakalářské práce je návrh a následná výroba 3D modelu části spalovacího motoru s využitím moderní aditivní technologie Rapid Prototyping. Virtuální model byl vytvořen v parametrickém softwaru Autodesk Inventor ...
  • Termodynamické tepelné čerpadlo 

    Kadlec, Stanislav
    Diplomová práce má za cíl pojednat o návrhu a konstrukčním řešení oběhu termodynamického tepelného čerpadla především pro využití v teplárenství při stechiometrickém spalování zemní-ho plynu o zvoleném složení. Základními ...