Now showing items 1-11 of 11

 • Hodnocení výkonnosti podniku 

  Schulzová, Milada
  Diplomová práce je zaměřena na hodnocení finanční a obchodní výkonnosti společnosti AGRI CS a.s., a to zejména s využitím metody benchmarking. Teoretická část práce se zabývá vybranými přístupy a metodami vhodnými pro ...
 • Kritická analýza vstupu společnosti na německý trh a porovnání s analýzou expanze společnosti na polský trh 

  Novák, Roman
  Tato diplomová práce se věnuje kritické analýze vstupu společnosti Student Agency na německý trh a srovnání s analýzou vstupu téže společnosti na trh polský. V první části se práce zabývá teoretickými poznatky k jednotlivým ...
 • Nadstandardní rodinný dům 

  Kadlec, Tomáš
  Bakalářská práce zpracovává projektovou dokumentaci samostatně stojícího nadstandardního domu. Objekt se nachází v Perknově, který je součástí Havlíčkova Brodu. Dům je navržen pro čtyřčlennou rodinu k celoročnímu užívání. ...
 • Návrh parního kotle 

  Kadlec, Tomáš
  Cílem této diplomové práce je návrh parního kotle na spalování černého uhlí o výkonu 160t/h. Práce je rozdělena do několika částí. Nejdříve jsou provedeny stechiometrické výpočty a výpočty entalpií vzduchu a spalin, po ...
 • Penzion 

  Kadlec, Tomáš
  Diplomová práce zpracovává projektovou dokumentaci penzionu pro veřejné ubytování a stravování. Penzion se skládá ze dvou objektů – restaurace, ubytování. Objekt restaurace je navržen pro 66 hostů. Součástí objektu je byt ...
 • Podnikatelský plán pro založení kavárny 

  Bubeníčková, Lucie
  Diplomová práce je návrhem podnikatelského plánu pro založení literární kavárny v obci Hustopeče u Brna. Návrh vychází z analýzy trhu a marketingového průzkumu, ze kterých vyplývá, jaká je velikost trhu, konkurence na trhu ...
 • Studie úložného a formovacího zařízení pro manipulaci s materiálem 

  Kadlec, Tomáš
  Studie je zaměřena na manipulační a formovací zařízení pro manipulaci s materiálem. Práce zahrnuje rozdělení a kategorizaci těchto zařízení včetně přehledu užívaných zařízení v jednotlivých kategoriích. Dále se zabývá ...
 • Vliv jakosti poskytovaných služeb na spokojenost zákazníků 

  Zapadlo, Jaroslav
  Hlavním cílem diplomové práce je zjistit, co považuje návštěvník pokerového klubu za důležité a co ho motivuje k opětovné návštěvě. Budu tedy provádět měření spokojenosti zákazníků na vybraných faktorech před a po vylepšení ...
 • Využití finanční analýzy v podniku 

  Bubeníčková, Lucie
  Bakalářská práce je zaměřena na zhodnocení finanční situaci společnosti AGROTEC a.s. Hodnocení je prováděno pomocí vybraných metod finanční analýzy. Zabývá se nalezením slabých stránek a jejich příčin.
 • Začlenění obnovitelných zdrojů do energetické soustavy 

  Kadlec, Tomáš
  Cílem této bakalářské práce je seznámení se s problematikou využívání obnovitelných zdrojů energie a jejich začleňování do energetické soustavy. Obsahuje přehled většiny typů obnovitelných zdrojů a jejich vliv na fungování ...
 • Zhodnocení finanční situace AGRI CS a.s. a návrhy na její zlepšení 

  Vudková, Lucie
  Bakalářská práce posuzuje finanční situaci společnosti AGRI CS a.s. prostřednictvím podpůrných informačních zdrojů a vybraných ukazatelů finanční analýzy. V úvodní části je představen zvolený metodický postup pro zhodnocení ...