Now showing items 1-1 of 1

  • Motivační systém ve společnosti ABC 

    Pavlíková, Petra
    Diplomová práce se zabývá problematikou zaměstnaneckých benefitů, systémem odměňování a hodnocení pracovníků ve vybrané společnosti. Práce je rozdělena do tří částí. První část popisuje teoretická východiska, pojmy týkající ...